Dāvanu karte

Tirdzniecības centra Port Artur dāvanu kartes var iegādāties Port Artur informācijas punktā. Port Artur dāvanu kartes nominālvērtība ir klienta brīvi izvēlēta vērtība no 7 līdz 100 eiro (ar eiro precizitāti). Dāvanu karte ir derīga sešus mēnešus, skaitot no dāvanas kartes iegādes datuma. Dāvanu kartes derīguma laiks ir atzīmēts kartes aizmugurē.
Dāvanu karte ir maksas līdzeklis Port Artur veikalos un pakalpojumu punktos. Dāvanu karti var realizēt uzreiz vienā Port Artur veikalā vai pakalpojumu punktā. Ja pirkuma summa ir mazāka nekā dāvanu kartes nominālvērtība, tad atlikusī summa skaidrā naudā vai citādi netiek atdota. Ja pirkuma summa pārsniedz dāvanu kartes nominālvērtību, tad iztrūkstošo summu var piemaksāt. Dāvanu karti nevar apmainīt pret naudu vai izmantot jaunas Port Artur dāvanu kartes pirkšanai. Bojāta karte un karte ar notecējušu derīguma termiņu netiek nomainītas un to realizēšana Port Artur tirdzniecības centrā nav iespējama. Bojātas un nederīgas kartes tiek konfiscētas. Visas tiesības uz Port Artur dāvanu karti pieder Port Artur. Dāvanu kartes kopēšana vai citādā veidā pavairošana ir aizliegta. Port Artur ir tiesības pārbaudīt iesniegtās dāvanu kartes īstumu, viltotas kartes tiek konfiscētas.
Papildus Port Artur Tirdzniecības centrā esošajiem veikaliem Port Artur Dāvanu karte ir derīga Pērnavā arī sekojošās Lai ielas 10 iestādēs:
Batuudikeskus, Büroomaailm, Hawaii Express un Ilu Sadam

Dāvanu karti nevar izmantot:
Nordea Pank, Statoil un Casino Grand Prix